Egzamin gimnazjalny z j. hiszpańskiego z 2009 roku


Zanim w 2009 roku przeprowadzono pierwszy egzamin gimnazjalny z częścią językową w październiku 2008 roku przeprowadzono egzamin próbny. Poniżej znajdziecie arkusze egzaminacyjne zarówno z egzaminu próbnego jak i z właściwego egzaminu z kwietnia 2009 roku. Możecie potraktować te zadania jako ćwiczenie własnych umiejętności Sprawdźcie czy zdalibyście taki egzamin.