Hiszpańskie słówka: figury geometryczne

Figuras geométricas - figury geometryczne
Círculo - krąg
Ovalo - owal
Cuadrado - kwadrat
Rectángulo - prostokąt
Triángulo - trójkąt
Rombo - romb
Trapecio - trapez
Estrella - gwiazda
Polígono - wielokąt
Pentágono - pięciokąt
Hexágono - sześciokąt
Heptágono - siedmiokąt
Octógono - ośmiokąt
Cono - stożek
Cubo - sześcian
Cilindro - walec
Pirámide - ostrosłup