Hiszpański bezokolicznik


W języku hiszpańskim bezokolicznik jest używany o wiele częściej niż w języku polskim. W związku z tym pełni on więcej funkcji i nie zawsze jest tłumaczony na język polski jako bezokolicznik. Hiszpański bezokolicznik jest używany między innymi:

  • po przyimkach takich jak antes de (przed) i después de (po):

Después de comer. fuimos a casa de Pepe. - Po zjedzeniu poszliśmy do Pepe.
Siempre veo la tele antes de acostarme. - Zawsze oglądam telewizję przed pójściem do łóżka.

  • w utartych frazach i wyrażeniach po przymiotniku, lub rzeczowniku:

Estoy encantada de poder ayudarte. - Cieszę się, że mogę pomóc.
No hace falta comprar leche. - Nie musimy kupować mleka.
Me da miedo cruzar la canetera. - Boję się przechodzić przez jezdnię.

  • po innym czasowniku (czasem jako dopełnienie):

Debo llamar a casa. - Muszę zadzwonić do domu.
Prefiero esquiar. - Wolę jeździć na nartach.
Me gusta escuchar música. Lubię słuchać muzyki.

Zobacz także:
czasowniki, po których zawsze występuje bezokolicznik
Czasownik + a + bezokolicznik
Czasownik + de + bezokolicznik
Czasownik + en + bezokolicznik
Czasownik + con + bezokolicznik

Zobacz jak napisać
hiszpańskie znaki
interpunkcyjne
i diakrytyczne
na polskiej klawiaturze


Zobacz także
Participio Pasado