Czas teraźniejszy - Presente de Indicativo

Hiszpański czas teraźniejszy jest przeważnie nauczany jako pierwszy ponieważ jest on najczęściej używany i jest dość prosty. Ponadto ma wiele podobieństw z polskim czasem teraźniejszym.


  • Hiszpański czas Presente de Indicativo opisuje:

Czynności i sytuacje, które mają miejsce w chwili mówienia:
Anda a la casa de su abuela. - On idzie do domu babci.
Estoy en casa. - Jestem w domu.


  • Prawdy ogólne i czynności regularnie powtarzające się:

Él toca el piano. - On grywa na pianinie.
Duermo mucho los sábados. - Dużo śpię w soboty.
María escribe bien. - Maria dobrze pisze.
Mi hija es inteligente. - Moja córka jest inteligentna.


  • Sytuacje i czynności, które mają się wydarzyć w najbliżej przyszłości:

El tren sale a las ocho de la noche. - Pociąg odjeżdza o 8 po południu.
La clase comienza temprano. - Lekcja zaczyna się wcześnie.
Vuelo el lunes. - Lecę w poniedziałek.


  • Prowadząc narracje możliwe jest użycie tego czasu do opisu przeszłości:

Va al supermercado y pega un tiro al gerente. Entonces huye a México. - Wchodzi do supermarketu, strzela do managera i ucieka do Meksyku.