Czas teraźniejszy - Presente de Indicativo (pytania)

W hiszpańskich pytaniach na początku zdania występuje odwrócony znak zapytania: ¿ a na końcu pytań normalny znak zapytania.


Pytania w czasie teraźniejszym w języku hiszpańskim możemy formować na kilka sposobów:

  • Poprzez odpowiednią intonację (szyk zdania identyczny z twierdzeniem):

¿Pago ahora o después? - Płacę teraz czy później?
¿Pablo estudia en Madrid? (Czy) Paweł studiuje w Madrycie?

  • Inwersję (zamiana szyku wyrazów w zdaniu):

¿Estudia Pablo en Madrid? - dosłownie: Studiuje Paweł w Madrycie?
¿Juega Ella tenis? - Ona gra w tenisa?

qué - co?
quién - kto?
cómo - jak? jaki? jaka?
cuánto - ile?
cuándo - kiedy?
por qué - dlaczego?
cuál - który?
dónde - gdzie?
¿Qué es esto? - Co to jest?
¿Cuánto cuesta? - Ile to kosztuje?