Czas teraźniejszy - Presente de Indicativo (twierdzenia)

Zdania twierdzące w hiszpańskim czasie teraźniejszym mają bardzo podobną strukturę do polskiego czasu teraźniejszego co może zostać przedstawione za pomocą następującego wzoru:

Podmiot + orzeczenie + dopełnienie + (okolicznik)

Na przykład:

podmiot
orzeczenie
dopełnienie
okolicznik
Pablo
estudia
economía
en Madrid.
Ella
juega
tenis.
Él
toca
el piano.

Największą trudność w tym czasie może sprawić odmiana czasownika (koniugacja).
W zależności od końcówki czasownika wyróżniamy trzy koniugacje.