Koniugacja czasowników


Koniugacja czasowników regularnych kończących się w bezokoliczniku na -ar na przykładzie czasownika amar - kochać.

Uwaga!
Zaimek vos jest używany niemal wyłącznie w Argentynie.

Forma bezosobowa (Formas no personales) Forma czasownika
Bezokolicznik (Infinitivo) amar
Imiesłów (Gerundio) amando
Imiesłów przeszły (Participio) amado (amado, amada, amados, amadas)
Tryb oznajmujący (Indicativo) yo vos él / ella / usted nosotros / nosotras vosotros / vosotras ellos / ellas /
ustedes
Czas teraźniejszy (Presente) amo amas amás ama amamos amáis aman
Przeszły niedokonany (Pretérito imperfecto) amaba amabas amaba amábamos amabais amaban
Przeszły dokonany (Pretérito perfecto) amé amaste / amastes amastes / amaste amó amamos amasteis amaron
Przyszły (Futuro simple) amaré amarás amará amaremos amaréis amarán
Tryb warunkowy (Condicional simple) amaría amarías amaría amaríamos amaríais amarían
Tryb łączący (Subjuntivo) yo vos él / ella /
usted
nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ellos / ellas /
ustedes
Presente ame ames amés / ames ame amemos améis amen
Pretérito imperfecto amara amaras amara amáramos amarais amaran
Imperfect 2 amase amases amase amásemos amaseis amasen
Futuro simple amare amares amare amáremos amareis amaren
Tryb rozkazujący (Imperativo)   vos usted nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ustedes
Twierdzący   ama amá ame amemos amad amen
Przeczący   no ames no amés /
no ames
no ame no amemos no améis no amen

Zobacz także:
Koniugacja -er      Koniugacja -ir