Koniugacja czasowników


Koniugacja czasowników regularnych kończących się w bezokoliczniku na -er na przykładzie czasownika temer - bać się.

Uwaga!
Zaimek vos jest używany niemal wyłącznie w Argentynie.

  Forma czasownika
Bezokolicznik temer
Imiesłów temiendo
Imiesłów przeszły temido (temido, temida, temidos, temidas)
Tryb oznajmujący yo vos él / ella /
usted
nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ellos / ellas /
ustedes
Presente temo temes temés teme tememos teméis temen
Pretérito imperfecto temía temías temía temíamos temíais temían
Pretérito perfecto temí temiste / temistes temistes / temiste temió temimos temisteis temieron
Futuro simple temeré temerás temerá temeremos temeréis temerán
Condicional simple temería temerías temería temeríamos temeríais temerían
Subjuntivo yo vos él / ella /
usted
nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ellos / ellas /
ustedes
Presente tema temas temás / temas tema temamos temáis teman
Imperfect 1 temiera temieras temiera temiéramos temierais temieran
Imperfect 2 temiese temieses temiese temiésemos temieseis temiesen
Futuro simple temiere temieres temiere temiéremos temiereis temieren
Imperativo
(tryb rozkazujący)
  vos usted nosotros /
nosotras
vosotros /
vosotras
ustedes
Twierdzący   teme temé tema temamos temed teman
Przeczący   no temas no temás / no temas no tema no temamos no temáis no teman
Zobacz także:
Koniugacja -ar       Koniugacja -ir