Hiszpańskie czasy


Język hiszpański posiada siedem czasów - jeden czas teraźniejszy, cztery czasy przeszłe i dwa czasy przyszłe. Dlatego też mogą występować trudności z przetłumaczeniem pewnych kwestii na język polski.

  • Hiszpańskie czasy przeszłe:

Pretérito Perfecto - czas przeszły dokonany złożony
Pretérito Indefinido - czas przeszły dokonany
Pretérito Imperfecto - czas przeszły niedokonany
Pretérito Pluscuamperfecto - czas zaprzeszły

  • Hiszpański czas terażniejszy

Presente de Indicativo

  • Hiszpańskie czasy przyszłe:

Futuro Imperfecto
Futuro Perfecto

Zobacz jak napisać
hiszpańskie znaki
interpunkcyjne
i diakrytyczne
na polskiej klawiaturze


Zobacz także
Participio Pasado