Czasowniki, po których zawsze występuje przyimek 'en' przed bezokolicznikiem


Poniżej przedstawiamy listę czasowników po których zawsze w języku hiszpańskim wystąpi przyimek 'en' a potem bezokolicznik:

consentir - pozwalać
consistir - składać się
convenir - zgadzać się
empeñarse - nalegać
insistir - nalegać, upierać się
pensar - myśleć, sądzić
tardar - spóźniać się

Na przykład:
Se empeñó en comprar esta falda roja. - Nalegała na kupno czerwonej sukienki.
¿En qué piensas? - O czym myślisz?

Zobacz jak napisać
hiszpańskie znaki
interpunkcyjne
i diakrytyczne
na polskiej klawiaturze


Zobacz także
Participio Pasado