Hiszpański tryb łączący - Futuro de subjuntivo


Hiszpański tryb Futuro de subjuntivo jest we współczesnym hiszpańskim używany niemal wyłącznie w przysłowiach i utartych wyrażeniach. Najczęściej spotykanym wyrażeniem jest:

Sea lo que fuere - Co ma być to będzie.