Czas przyszły - Futuro Imperfecto - Użycie

Hiszpańskiego czasu Futuro Imperfecto używamy gdy mówimy o przyszłości. Czas ten odpowiada polskiemu czasowi przyszłemu w formie dokonanej i niedokonanej:
Le ayudaré. - Pomogę mu.
Cogeremos el tren de las once. - Pojedziemy pociągiem o jedenastej.
Mañana iré a Madrid. - Jutro jadę do Madrytu.

Czas ten jest używany także do wyrażania wątpliwości, prawdopodobieństwa, niepewności i przypuszczenia:
Tendrá 30 anos, ¿no? - Pewnie ma 30 lat, co nie?
Serán las dos - Pewniejest druga.


Czas Futuro Imperfecto często jest używany z takimi wyrażeniami jak:
más tarde - później
después - potem
mañana - jutro
en un rato - za chwilę
dentro de poco - wkrótce
pronto - wkrótce