Czas przyszły - Futuro Imperfecto - Pytania

Pytania w czasie Futuro imperfecto mają szyk wyrazów identyczny w twierdzeniami, z tym że w pytaniach na początku stawiamy odwrócony znak zapytania ¿. Schemat tworzenia pytań można przedstawić tak:

¿ (Podmiot) + odmieniony czasownik + dopełnienie ?

Tak jak w innych zdaniach podmiot może zostać zupełnie pominięty. Na początku pytań mogą pojawić się zaimki pytające.

  • Przykładowe pytania:
¿Recibirás buenas noticias? - Dostaniesz dobre wiadomości?
¿Lo entenderás? - Zrozumiesz to?
¿A qué hora vendrás? - O której przyjdziesz?