Czas przyszły - Futuro Imperfecto - Twierdzenia

Zdania twierdzące w czasie Futuro imperfecto tworzy się bardzo łatwo. Na początku zdania jest podmiot, podem odpowiednio odmieniony czasownik a na końcu dopełnienie:

(Podmiot) + odmieniony czasownik + dopełnienie.


Tak jak w innych czasach podmiot nie jest obowiązkowy i może w ogóle nie występować w zdaniu.

Kilka przykładowych zdań twierdzących:
Nosotros tomaremos el tren. - Pojedziemy pociągiem.
Hablaré con ella. - Porozmawiam z nią.
Comeremos en casa de José. - Zjemy u José.