Czas przyszły - Futuro Perfecto - Przeczenia

Aby utworzyć przeczenia w czasie Futuro Perfecto wystarczy dodać słówko przeczące no przed odmianę haber:

Podmiot + no + Futuro Imperfecto de Haber + Participio Pasado + dopełnienie.

Tak jak w innych zdaniach podmiot może w ogóle się nie pojawić.

  • Kilka przykładowych zdań przeczących:
(yo) No habré comido. - Nie zjem.
(tú) No habrás leído el libro. - Nie przeczytasz tej książki.
(él) No habrá escrito la carta. - (On) Nie napisze tego listu.