Hiszpański tryb łączący - Imperfecto de subjuntivoHiszpański tryb imperfecto de subjuntivo występuje jako zdanie podrzędne w zdaniach, w których zdanie główne jest w czasie imperfecto, pretérito indefinido, pluscuamperfecto, lub condicional. Jest on używany do mówienia o czynności, która wydarzyła się równocześnie z, lub po czynności z zdania głównego.

Odmiana czasowników w imperfecto de subjuntivo
Czasowniki z końcówką -AR
Czasowniki z końcówką -ER
Czasowniki z końcówką -IR
habl-ARA
habl-ARAS
habl-ARA
habl-ÁRAMOS
habl-ARAIS
habl-ARAN
com-IERA
com-IERAS
com-IERA
com-IÉRAMOS
com-IERAIS
com-IERAN
viv-IERA
viv-IERAS
viv-IERA
viv-IÉRAMOS
viv-IERAIS
viv-IERAN

Szyk wyrazów w zdaniu podrzędnym z imperfecto de subjuntivo jest identyczny z szykiem wyrazów w innych typach hiszpańskich zdań:

(Podmiot) + imperfecto de subjuntivo + dopełnienie....

Kilka przykładów:
Te manda que te pongas las botas. - Nakazuje ci założyć buty.
Les prohibimos a los niños que salgan. - Zabraniamy dzieciom wychodzić.