Participio PasadoHiszpańskie Participio Pasado jest niezbędne do posługiwania się tym językiem - występuje w czasach i trybach - dlatego koniecznie należy zapoznać się z tą odmianą czasowników:

Odmiana Participio Pasado
zmiana koncówki
przykłady
-ar
-ado
cantar
->
cantado
-er
-ido
comer
->
comido
-ir
-ido
dormir
->
dormido

Istnieje kilka wyjątków od rej reguły, lub tak zwanych czasowników nieregularnych. Najważniejsze z nich to:

Czasownik
Participio Pasado
Odmiana
abrir
abierto
entreabrir
entreabierto
reabrir
reabierto
absolver
absuelto
disolver
disuelto
resolver
resuelto
cubrir
cubierto
descubrir
descubierto
encubrir
encubierto
recubrir
recubierto
decir
dicho
contradecir
contradicho
predecir
predicho
pero: bendecir
bendecido
y: maldecir
maldecido
escribir
escrito
adscribir
adscrito
circunscribir
circunscrito
inscribir
inscrito
manuscribir
manuscrito
prescribir
prescrito
proscribir
proscrito
reinscribir
reinscrito
rescribir
rescrito
sobrescribir
sobrescrito
subscribir
subscrito
suscribir
suscrito
transcribir
transcrito
trascribir
trascrito
hacer
hecho
deshacer
deshecho
rehacer
rehecho
licuefacer
licuefacto
rarefacer
rarefacto
satisfacer
satisfecho
tumefacer
tumefacto
morir
muerto
poner
puesto
anteponer
antepuesto
disponer
dispuesto
exponer
expuesto
imponer
impuesto
oponer
opuesto
posponer
pospuesto
proponer
propuesto
reponer
repuesto
superponer
superpuesto
suponer
supuesto
yuxtaponer
yuxtapuesto
pudrir
podrido
romper
roto
pero: corromper
corrompido
ver
visto
entrever
entrevisto
prever
previsto
volver
vuelto
desenvolver
desenvuelto
devolver
devuelto
envolver
envuelto
revolver
revuelto