Hiszpański tryb łączący - Presente de subjuntivoHiszpański tryb presente de subjuntivo używany jest do mówienia o teraźniejszości i przyszłości. Do używania hiszpańskiego trybu łączącego niezbędna jest znajomość odmiany czasowników w presente de subjuntivo:

Odmiana czasowników regularnych w presente de subjuntivo
hablar
comer
vivir
(yo)
habl-e
com-a
viv-a
(tú)
habl-es
com-as
viv-as
(él/ella/Vd.)
habl-e
com-a
viv-a
(nosotros/-as)
habl-emos
com-amos
viv-amos
(vosotros/-as)
habl-éis
com-áis
viv-ád
(ellos/-as/Vds.)
habl-en
com-an
viv-an

Szyk wyrazów w trybie łączącym jest identyczny z szykiem w innych czasach i można go przedstawić jako:

(Podmiot) + presente de subjuntivo + dopełnienie....

Na przykład:
Quizá nosotros nos quedemos hoy en casa.
- Może zostaniemy dzisiaj w domu.
Tal vez tenga ella la culpa de todo. - Być może ona jest wszystkiemu winna.

Odmiana kilku czasowników nieregularnych w Presente de subjuntivo
dar
estar
haber
saber
ser
ir
yo
esté
haya
sepa
sea
vaya
des
estés
hayas
sepas
seas
vayas
él, ella, usted
esté
haya
sepa
sea
vaya
nostros/as
demos
estemos
hayamos
sepamos
seamos
vayamos
vostros/as
deis
estéis
hayás
seáis
seáis
vayáis
ellos, ellas, ustedes
den
estén
hayan
sepan
sean
vayan