Czas zaprzeszły - Pretérito Pluscuamperfecto - Koniugacja

Do formułowania zdań w czasie Pretérito Pluscuamperfecto niesbędna jest odmiana czasownika haber:

Odmiana haber w czasie Pretérito Pluscuamperfecto
yo
había
tu
habías
el / ella
había
nostros / nostras
habíamos
vostros / vostras
habíais
ellos / ellas
habían

Po odpowiednio odmienionym czasowniku haber dodajemy Participtio pasado odmienione według reguły:

-ar -ado
-er -ido
-ir -ido

Na przykład:
cant-ar cant-ado
bail-ar bail-ado
com-er com-ido
s-er s-ido
dorm-ir dorm-ido
ir ido

Inne przykłady i spis nieregularniej odmiany Participio Pasado znajdziesz tutaj.