Czas zaprzeszły - Pretérito Pluscuamperfecto - Przeczenia

Aby utworzyć przeczenia w hiszpańskim czasie Pretérito Pluscuamperfecto wystarczy do konstrukcji zdania twierdzącego dodać słówko ‚no’ przed odpowiednio odmienioną formę haber:

(Podmiot) + no + odmienione haber + Participio Pasado + dopełnienie.

Tak jak w przypadku innych zdań podmiot może zostać pominięty.

Kilka przykładowych przeczeń:
Todavía no habíamos comido cuando llegó. - Nie zjedliśmy jeszcze gdy oni przyjechali.

Przeczenia można formować także poprzez użycie słówka nunca - „nigdy”.
W takim wypadku nie używamy już słówka no:

Nunca había comido paella antes. - Nigdy wczesniej nie jadłem paella.
Nunca lo había visto antes de aquella noche. - Nigdy tego nie widziałem przed tą nocą.