Czas zaprzeszły - Pretérito Pluscuamperfecto - Pytania

Aby utworzyć pytania w hiszpańskim czasie Pretérito Pluscuamperfecto na początku zdania musimy napisać odwrócony znak zapytania ¿ a następnie powtórzyć szyk zdania twierdzącego i zakończyć zdanie znakiem zapytania:

¿(Podmiot) + odmienione haber + Participio Pasado + dopełnienie ?


Tak jak w przypadku innych typów zdań podmiot może zostać całkowicie pominięty.

Przykładowe pytania:
Él suspendió el examen. ¿Había estudiado algo? - Oblał egzamin. Uczył się w ogóle?