Czas zaprzeszły - Pretérito Pluscuamperfecto - Twierdzenia

Aby utworzyć twierdzenia w hiszpańskim czasie Pretérito Pluscuamperfecto musimy użyć odpowiedniej odmiany słówka posiłkowego haber, następnie Participio Pasado i na końcu dodajemy dopełnienie. Schemat tworzenia zdań twierdzących można zobrazować w następujący sposób:

(Podmiot) + Pretérito imperfecto de haber + Participio pasado + dopełnienie.

Tak jak w innych hiszpańskich czasach podmiot w ogóle może nie pojawiać się w zdaniu ponieważ odmiana głównego czasownika mówi nam o tym kto wykonuje czynność.

Odmiana haber w czasie Pretérito Pluscuamperfecto
yo
habia
tu
habias
el / ella
habia
nostros / nostras
habiamos
vostros / vostras
habiais
ellos / ellas
habian
Kilka przykładowych twierdzeń:
Ya habíamos comido cuando llegó. - Już zjedliśmy kiedy on przyjechał.
Najpierw zjedliśmy, potem on przyjechał

Zobacz także odmianę Participio Pasado