Czas przeszły niedokonany - Pretérito Imperfecto - Przeczenia

Przeczenia w hiszpańskim czasie Pretérito Imperfecto tworzymy w bardzo prosty sposób. Zdanie przeczące wygląda niemal identycznie co zdanie twierdzące, z tym, że przed orzeczenie dodajemy słówko no:

Podmiot + no + orzeczenie + dopełnienie.


  • Kilka przykładowych przeczeń:

No teníamos mucho dinero. - Nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy.
No veíamos nada. - Nic nie widzieliśmy.
Ella no era muy bonita. - Nie była bardzo ładna.