Czas przeszły dokonany - Pretérito Indefinido - Użycie

Czas Pretérito Indefinido opisuje stan lub czynność, która wydarzyła się (rozpoczęła i zakończyła) w przeszłości, w okresie czasu, który nie ma związku z teraźniejszością. Inaczej mówiąc czasu Pretérito Indefinido używamy, gdy mówimy o:

Czynności dokonanej:
Escribí una carta a mi abuela. - Napisałem list do babci.
Llegamos a casa muy tarde anoche. - Wczoraj w nocy wróciliśmy późno do domu.
Mis niños jugaron en el parque todo el día. - Dzieci bawiły się w parku cały dzień.Ponieważ czas Pretérito Indefinido to czas przeszły, często jest używany z takimi wyrażeniami jak:
Ayer - wczoraj
Anoche - wczoraj wieczorem
Anteayer - przedwczoraj
Le semana pasada - w ubiegłym tygodniu
El mes pasado - w ubiegłym miesiącu
El año oasado - w ubiegłym roku
El otro dío - kiedyś
Itp..