Czas przeszły dokonany - Pretérito Indefinido - ćwiczenie