Czas przeszły dokonany - Pretérito Indefinido - Przeczenia

Aby utworzyć przeczenia w hiszpańskim czasie Pretérito Indefinido wystarczy dodać słówko przeczące „no” przed główny czasownik w zdaniu. Wzór na przeczenia w czasie Pretérito Indefinido może wyglądać mniej więcej tak:

(Podmiot) + no + czasownik + dopełnienie.


  • Na przykład:

Ayer no estuve en mi casa. - Nie byłem wczoraj w domu.
Ella no caminó por el parque. - Nie poszła przez park.
Ellos no llegaron a las ocho. - Nie dojechali o ósmej.
Ayer no escribí tres cartas. - Wczoraj nie napisałem trzech listów.