Czas przeszły dokonany - Pretérito Indefinido - Twierdzenia

Zdania twierdzące w czasie Pretérito Indefinido tworzy się w następujący sposób:

Podmiot + czasownik odmieniony według odpowiedniej koniugacji + dopełnienie.

Podobnie jak w języku polskim podmiot może zupełnie nie występować w zdaniu ponieważ już sama forma czasownika mówi nam kto wykonuje daną czynność.

  • Kilka przykładowych zdań twierdzących w czasie Pretérito Indefinido:
Ayer estuve en mi casa. - Byłem wczoraj w domu.
Ella caminó por el parque. - Szła przez park.
Ellos llegaron a las ocho. - Dojechali o ósmej.
Ayer escribí tres cartas. - wczoraj napisałem trzy listy.