Czas przeszły dokonany złożony - Préterito perfecto

Czasu préterito perfecto używamy gdy mówimy o:

  • czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, ale ich skutek jest widoczny w teraźniejszości:

Me he olvidado de traer mi libro. - Zapomniałem przynieść książkę.
El niño se ha despertado. - Dziecko się obudziło.


  • czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, gdy okres czasu o którym mówimy ciągle trwa:

Gabriel García Márquez ha escrito muchos libros. (Hasta el momento presente.) - GGM napisał wiele książek. (do chwili obecnej)  • czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, ale gdy nie mówimy kiedy konkretnie:

¿Habéis visto la película "Goya en Burdeos"? - Widziałeś film “Goya en Burdeos”?