Czas przeszły dokonany złożony - Préterito perfecto (przeczenia)

Tworzenie przeczeń w czasie Préterito perfecto jest niezwykle łatwe: wystarczy dodać "no" (nie) przed odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy haber:

(podmiot) + no + presente de haber + Participio passado....


No he comido. - Nie jadłem.
No he ido a New York - Nie pojechałem do Nowego Jorku.
No hemos jugado. - Nie graliśmy.