Czas przeszły dokonany złożony - Préterito perfecto (pytania)

Pytania w czasie Préterito perfecto mają taką samą konstrukcję jak twierdzenia, z tym że na początku pytań występuje odwrócony znak zapytania, a na końcu zwykły znak zapytania. Tak więc konstrukcję hiszpańskich pytań można przedstawić w następujący sposób:

¿(podmiot) + presente de haber + participio pasado + dopełnienie ?

Kilka przykładów:
¿Has probado el chocolate alguna vez? - Próbowałeś kiedyś czekoladę?
¿Has puesto tus zapatos en la maleta? - Wsadziłeś buty do walizki?
¿Ha visto el restaurante hoy? - Widziałeś dziś restaurację?
¿Por qué no te has afeitado hoy? - Dlaczego się dzisiaj nie ogoliłeś?

Oczywiście można w pytaniach używać zaimków pytających:

qué - co?
quién - kto?
cómo - jak? jaki? jaka?
cuánto - ile?
cuándo - kiedy?
por qué - dlaczego?
cuál - który?
dónde - gdzie?