Czas zaprzeszły - Pretérito Pluscuamperfecto - Użycie

Hiszpański czas Pretérito Pluscuamperfecto to czas zaprzeszły co oznacza, że określa on czynność, która wydarzyła się w przeszłości przed inną czynnością. Dlatego też najczęściej (ale nie tylko) występuje w zdaniach złożonych gdzie opisana jest czynność, która wydarzyła się w przeszłości, a następnie w czasie Pretérito Pluscuamperfecto opisana jest czynność, która wydarzyła się jeszcze wcześniej. Inaczej mówiąc czas Pretérito Pluscuamperfecto używany jest:

Cuando llegamos tarde al aeropuerto, el vuelo ya había despegado. - Kiedy przyjechaiśmy spóźnieni na lotnisko samolot już wystartował.
Najpierw wystartował samalot, potem my się spóźniliśmy

Cuando íbamos al supermercado, ya había empezado a nevar. - Gdy poszliśmy do supermarketu już padało (zaczeło padać).
Najpierw zaczęło padać, potem poszliśmy do marketu

Cuando él se durmió, ya había terminado su trabajo. - Zasnął gdy już skończył pracę.
Najpierw skończył pracę potem zasnął