Hiszpański tryb łączący - Pretérito Plusquamperfecto de subjuntivoHiszpański tryb Pretérito Plusquamperfecto de subjuntivo opisuje czynność zaprzeszłą, czyli taką, która wydarzyła się przed inną czynnością z przeszłości. W okresach warunkowych może określać nierealny warunek odnoszący się do przeszłości.

Do konstrukcji zdań w Pretérito Plusquamperfecto de subjuntivo niezbędny jest odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy haber i participio pasado. Zdanie z Pretérito Plusquamperfecto de subjuntivo można przedstawić jako:

(podmiot) + odmiana haber + Participio Pasado + dopełnienie....

Na przykład:
Si hubiéramos reservado una mesa, ahora no tendríamos que esperar. - Gdybyśmy zarezerwowali stolik nie musielibyśmy czekać.
Hubiera sido interesante saber lo que pensaba. - Było by ciekawie wiedzieć co myślał.