Hiszpańskie przyimki


Poniżej znajduje się tabela zawierająca spis hiszpańskich przyimków. Ponieważ użycie niektórych z nim może wydawać się skomplikowane przygotowaliśmy instrukcje odnośnie zastosowania hiszpańskich przyimków oraz przykładowe zdania. Aby zobaczyć opis zastosowania i przykłady danego przyimka kliknij w odpowiedni odnośnik w tabeli.

Przyimek
Podstawowe znaczenie
Przykłady
a
do
ante
przed
bajo
pod
con
z
contra
przeciw
de
od, o
desde
od
durante
podczas
en
w
entre
między
excepto
z wyjątkiem
hacia
w kierunku, do
hasta
aż do, do
mediante
poprzez, przez
para
dla
por
przez
salvo
z wyjątkiem
zastosowanie, przykłady
según
według
sin
bez
so
pod
zastosowanie, przykłady
sobre
na
tras
po, za