Hiszpański przyimek „A” ma wiele zastosowań:

  • Występuje przed dopełnieniem dalszym i odpowiada swą funkcją polskiemu celownikowi (komu? czemu?):
Le doy una camisa a Jorge. - Daję koszulę Jerzemu.
Veo a María. - Widzę Marię.
Se lo dije a Ana. - Powiedziałem to Ani.


  • Oznacza kierunek ruchu:
Vamos a la ciudad. - Jedziemy do miasta.
Cayó al piso. - Spadło na podłogę.


  • Określa godzinę, porę dnia, czas:
Salimos a las cuatro. - Wyjeżdżamy o czwartej.
Estamos a lunes. - Dziś jest poniedziałek.


  • Może wskazywać na lokalizacje w połączeniu z kilkoma rzeczownikami:
A la mesa. - Przy stole.
A la sombra. - W cieniu.