Zastosowania hiszpańskiego przyimka „ante

  • Odpowiada mniej więcej polskiemu przyimkowi ‚przed, naprzeciw’ jednak w języku hiszpańskim w tym znaczeniu występyje tylko w relacjach przestrzennych:
La casa está ante tus ojos. - Dom jest przed Twoimi oczami.
Mi hermano está ante la ventana. - Mój brat jest przed oknem.


  • Występuje w wyrażeniu „ante todo” gdzie oznacza „przede wszystkim, zwłaszcza, szczegółnie”