Zastosowania hiszpańskiego przyimka „bajo”:

  • Określa położenie poniżej innego obiektu:
El gato está bajo la cama. - Kot jest pod łóżkiem.
La vida bajo el mar es muy difícil. - Życie pod wodą (morzem) jest bardzo trudne.
El perro está bajo la mesa. - Pies jest pod stołem.


  • Ma znaczenie zbliżone do „według, zgodnie z”
Bajo mi punto de vista, eso no es verdad. - Z mojego punktu widzenia to nieprawda. (według mnie to nieprawda)
Ese hombre vivía bajo los Mandamientos de la Ley de Dios. - Ten mężczyzna żył zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami.


  • Ma znaczenie zbliżone do polskiego ‚pod’ w wyrażeniach takich jak:
Pod przysięgą: Estoy bajo juramento. - Jestem pod przysięgą.
Pod warunkiem: Bajo la condicion.