Zastosowania hiszpańskiego przyimka „con”:

  • Odpowiada swą funkcją polskiemu narzędnikowi (z kim?, z czym?):
Trabajamos con Teresa. - Pracujemy z Teresą.
No me gusta escribir con l
ápiz. Nie lubię pisać ołówkiem.


  • Może oznaczać przyczynę, powód:
Estoy preocupado cpn la caresíta. - Martwię się z powodu drożyzny.


  • Jest używany do podawania zawartości:
Es una tarta con fresas. - To ciasto jest z truskawkami.
Tengo una bolsa con comestibles. - Mam torbę z zakupami.