Zastosowania hiszpańskiego przyimka „contra”:


  • Ma użycie bardzo podobne do polskiego przyimka ‚przeciw, przeciwko’:
Todos están contra mí. - Wszyscy są przeciwko mnie.
No actues las leyes. - Nie działaj przeciwko prawu.


  • Jest używany z rzeczownikami oznaczającymi choroby (dolegliwości) i rzeczownikami oznaczającymi leki:
Medicina contra la gripe. - Lek na grypę.
Hierbas medicinales contra la hemorragia. - Zioła lecznicze na krwawienie.