Zastosowania hiszpańskiego przyimka „de”:

  • Określa pochodzenie:
Soy de Arkansas - Jestem z Arkansas.
Mi madre es de la India. - Moja matka jest z indii.


  • Używany w stopniowaniu i porównywaniu ma znaczenie podobne do polskiego ‚od, niż’:
Tengo menos de cien libros. - Mam mniej niż 100 książek.
Gasta más dinero de lo que gana. - On wydaje więcej niż zarabia.


  • Wskazuje właściciela, posiadacza:
El carro de Matilda. - Samochód Matyldy.
La clase de Sr. Gómez - Klasa pana Gomeza.


  • Używany do dookreślania, charakteryzowania przedmiotów:
una canción de tres minutos - trzyminutowa piosenka
una taza de leche - szklanka mleka


  • Określa czas:
No duerme de noche. - On nie śpi w nocy.
Me voy de vacaciones el 14 de julio - Jadę na wakację 14 lipca.