Zastosowania hiszpańskiego przyimka „en”:


  • Przy określaniu położenia w znaczniu ‚na’:
El dinero está en la mesa. - Pieniądze są na stole.
Fijó los carteles en la pared. - Powiesił plakaty na ścianie.


  • Z niektórymi czasownikami w znaczeniu ‚w’, ‚na’:
creer en - wierzyć w
insistir en - nalegć na
intervenir en - uczestniczyć w


  • Określając położenie wewnątrz czegoś:
En España - w Hiszpanii.
En la habitaci
ón - W pokoju.


  • Przed środkami transportu:
En tren - pociągiem
Montar en bicicleta - wsiadać na rower