Zastosowania hiszpańskiego przyimka „entre


  • Znaczeniem i użyciem odpowiada polskiemu przyimkowi „między, pomiędzy”:
No hay buenas relaciones entre la escuela y la comunidad. - Nie ma dobrych relacji między szkołą a społecznością.
Los periodistas compiten entre sí. - Dziennikarze konkurują między sobą.


  • Odpowiada także polskiemu przyimkowi „wśród, pośród”:
Muy pronto los robots estarán entre nosotros. - Wkrótce roboty będą wśród nas.
Estamos entre los europeos menos xenófobos. - Jesteśmy wśród najmniej ksenofobicznych Europejczyków