Zastosowania hiszpańskiego przyimka „hasta”:


Przyimek hasta przetłumaczony na język polski jako ‚do’, ‚dopóki’ nie powinien sprawiać trudności. Przyimek ten jest używany w odniesieniu do:
  • Czasu:
se suspendió la exportación de carne hasta el dos de Septiembre - zawieszono eksport mięsa do września
  • Miejsca:
viajó hasta Nueva York - pojechał do Nowego Jorku
  • Sytuacji:
todo iba bien hasta que salieron - wszystko szło dobrze dopóki nie wyszli