Zastosowania hiszpańskiego przyimka „para”:

  • Odpowiada znaczeniem i użyciem polskiemu przyimkowi ‚dla’:
Para mi esto es in justo. - To jest dla mnie niesprawiedliwe.
Este regalo es para ti. - Ten prezent jest dla ciebie.


  • Jest używany dla określenie przeznaczenia przedmiotu:
Es hecho para niños. - To jest dla dzieci.
El poema fue escrito para su esposa. - Wiersz został napisany dla jego żony.


  • Określa cel (może być tłumaczony jako ‚do’):
Salimos para Londres. - Wyjeżdżamy do Londynu.
No voy para casa. - Nie idę do domu.


  • Czasem może być używany do porównań (tłumaczony jako ‚jak na’):
Para niño, es inteligente. - Jak na dziecko jest inteligentny.
Es caro para un papel. - Jest drogi jak na kawałek papieru.