Zastosowania hiszpańskiego przyimka „por”:

  • Odpowiada znaczeniem i użyciem polskiemu przyimkowi ‚przez’:
Fue escrito por William Shakespeare. - To zostało napisane przez Williama Shakespearea.
Los tacos fueron comidos por los estudiantes. - Tacos zostały zjedzone przez uczniów.


  • Przyimek por określa przyczynę:
Trabajo aquí por el dinero. - Pracuję tu dla pieniędzy.
No podemos salir por la lluvia. - Nie możemy wyjść bo pada.


  • Jest używany do mówienia o cenach:
Compré el coche por $5.000 dólares. - Kupiłem samochód za 5.000 dolarów.
Vendi mi choche por muy poco dinero. - Sprzedałem samochód za bardzo niską cenę.


  • Jest używaniu do podania przybliżonej lokalizacji:
Pasaremos por San Francisco. - Przejedziemy przez San Francisco.
La escuela no está por aquí. - Szkoła nie jest nigdzie w pobliżu.