Zastosowania hiszpańskiego przyimka „según”:

  • Ten hiszpański przyimek można przetłumaczyć na język polski jako ‚według’, lub ‚zależnie od’. Tak przetłumaczony przyimek según nie powinien być trudny w użyciu:
El presidente está vivo, según su esposo. - Prezydent żyje, według jego żony.
Este tipo de política podría suponer, según mi opinión, daños irreparables. - Tego rodzaju polityka może, według mnie, spowodować nieodwracalne zniszczenia.
Según lo que pasa, nos decidiremos luego. - Zależnie od tego co się stanie zdecydujemy później.