Zastosowania hiszpańskiego przyimka „sin”:

  • Ten hiszpański przyimek można przetłumaczyć na język polski jako ‚bez’, Tak przetłumaczony przyimek sin nie powinien być trudny w użyciu:

Para el paciente sin esperanza, no existe futuro. - Dla pacjenta bez nadziei przyszłość nie istnieje.
Nunca conduzco sin gafas. - Nigdy nie jeżdżę bez okularów.