Zastosowania hiszpańskiego przyimka „sobre”:

  • Określa lokalizację:

Coloca una pierna sobre el piso. - Połóż kolano na podłodze
Una lluvia de astillas voló sobre el coche. - Deszcz odłamków spadł na samochód.


  • Może być przetłumaczony na język polski jako ‚na temat’, ‚o’:

Ésta es la primera edición de un libro sobre nuestra música popular. - To pierwsze wydanie książki na temat naszej muzyki popularnej.
Pelé presenta documental sobre su vida en Nueva York. - Pele prezentuje dokument na o swoim życiu w Nowym Jorku. (na temat swojego życia w Nowym Jorku).


  • Gdy mowa o czasie może być przetłumaczony jako ‚w przybliżeniu’, ‚około’:

Sobre las seis de la tarde volvimos al hotel. - Około szóstej wieczorem dotarliśmy do hotelu.
Sobre 1940 el mercado de la ciencia ficción comenzó a subir de nuevo. - Około 1940 roku rynek na science fiction znowu wzrósł.