Zastosowania hiszpańskiego przyimka „tras”:

Nie jest to zbyt często używany przyimek, jednak jest na tyle prosty, że nie powinien sprawiać większych trudności po przetłumaczeniu na polski jako:

  • ‚Po’ - w odniesieniu do czasu:

Se degradó la libertad de prensa tras la elección. - Wolność prasy została ograniczona po wyborach.
El restaurante abre de nuevo tras ser cerrado. - Restaruacja znów się otworzy po zamknięciu.


  • ‚Za’ - w odniesieniu do położenia:

Tras las puertas cerradas puede haber violencia. - za zamkniętymi drzwiami może być przemoc.
Necesita contraseña para participar en las conversaciones tras la pared de protección corporativa - Konieczne jest hasło, aby uczestniczyć w rozmowach za firmowym firewallem.