Hiszpańskie przymiotniki


Podobnie jak w języku polskim przymiotnik w języku hiszpańskim służy do określania (charakteryzowania) rzeczownika. Przymiotnik musi mieć taki sam rodzaj i liczbę jak określany rzeczownik. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że hiszpańskie przymiotniki w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej kończą się na -o, w liczbie mnogiej na -os, a w rodzaju żeńskim na -a w liczbie pojedynczej i -as w liczbie mnogiej. Obrazuje to poniższa tabela:

Hiszpańskie przymiotniki
liczba pojedyncza
liczba mnoga
liczba pojedyncza
liczba mnoga
rodzaj męski
blanco
blancos
alto
altos
rodzaj żeński
blnca
blancas
alta
altas

Na przykład:

Un hombre alto - Wysoki mężczyzna
Unos hombres altos - Wysocy mężczyźni

WYJĄTKI:
Kilka hiszpańskich przymiotników nie zmienia końcówki w rodzaju żeńskim:
anterior - poprzedni
posterior - późniejszy
inferior - niższy, dolny
superior - wyższy, górny
interior - wewnętrzny
exterior - zewnętrzny
mayor - większy
menor - mniejszy
mejor - lepszy
peor - gorszy
ulterior - późniejszy
cortés - uprzejmy
descortés - nieuprzejmy
ruin - zły