Hiszpańskie przysłówki:


Przysłówki to słowa, które modyfikują (określają, opisują) przymiotniki i inne przysłówki, lub jak to się często tłumaczy na lekcjach języka polskiego przysłówki odpowiadają na pytania ‚jak?’. Przysłówki podają często dodatkowe informacje odnośnie sposobu, ilości, częstotliwości, czasu i miejsca i dlatego można podzielić przysłówki na kategorie zależnie od tego co opisują.

Wiele hiszpańskich przysłówków tworzy się poprzez dodanie końcówki -mente do żeńskiej formy przymiotnika:

Tworzenie przysłówka poprzez dodanie -mente do przymiotnika
przymiotnik
forma żeńska
przysłówek
lamento - wolny
lamenta
lamentamente - wolno
rapido - szybki
rapida
rapidamente - szybko
largo - długo
larga
largamente - długo

Szyk wyrazów w zdaniu:

  • Jeśli hiszpański przysłówek określa czasownik przysłówek występuje po czasowniku:

jugas bien - grasz dobrze


  • Jeśli przysłówek odnosi się do dwóch czasowników występuje po obu czasownikach (nie między czasownikami):

vamos a jugar aquí - zagrajmy tutaj


  • Jeśli przysłówek określa przymiotnik (lub inny przysłówek) występuje przed przymiotnikiem:

escribes muy bien - piszesz bardzo dobrze


W ciągu przysłówków tylko ostatni przyjmuje końcówkę -mente:
El intérprete debe pensar clara, rápida y correctamente. - Tłumacz musi myśleć jasno, szybko i prawidłowo.